Holmboeprisen 2016

Commissioned film

The Holmboe Prize is presented annually by The Norwegian Mathematical Council. The prize is awarded to someone who has done an extraordinary effort for the subject, and has an ability and a willingness to teach the subject and create interest and enthusiasm for it, while the pupils’ different needs and circumstances are taken into account. This is a portrait of Holmboe Prize winner in 2016, Ingunn Valbekmo. Ingunn is a dedicated mathematics teacher who has managed to change teaching practices both for herself and with repercussions throughout the staff.


Norsk matematikkråd deler årlig ut Holmboeprisen. Prisen går til noen som har gjort en innsats utover det vanlige for faget og som har en evne og vilje til å formidle faget og skape interesse og begeistring for det, samtidig som elevenes forskjellige behov og forutsetninger blir ivaretatt. Dette er et portrett av Holmboeprisvinner 2016, Ingunn Valbekmo. Ingunn er en engasjert matematikklærer som har evnet å endre undervisningspraksis både for egen del og med ringvirkninger i hele kollegiet.

Category Commissioned film

Client #1 The Norwegian Math. Council

Client #2 Dept. of Math. Sciences, NTNU

Share

Related Projects

Overview