På hver sin kant av Trondheim by sitter Regissør Ida og fotograf Stian og tegner ny versjon av storyboard. Denne gangen tar vi utgangspunkt i bilder vi tok da vi var ute på skolene. Vi brukte oss selv som stand-in for skuespillerene og etterpå tegnet vi inn det som manglet. I går møttes vi på Helmet sine kontorlokaler hvor vi tok de siste bildene vi trengte i deres studio. Dette gjør vi for å kunne legge en plan for hvordan vi skal filme filmen. Hva skal vi begynne med? Hvilke deler av historien får vi dekket med de ulike bildene? (i film snakker vi ofte om bilder, selv om det faktisk til slutt blir film). Hvilken rekkefølge skal vi filme for at det skal bli best mulig for hele staben? Og mest av alt tenker vi på hvordan det skal bli mest mulig effektivt slik at vi rekker å filme alt vi trenger. Det er det som er så fint med å ha et tydelig og fint storyboard, at vi sparer tid ved å vite på forhånd hvordan vi skal stille inn kamera og hvordan vi vil at det skal se ut.