Rekvisitør Marita er godt i gang med å bygge Rektor Svints onde Kunnskapsmaskin. Delene til denne maskina er ikke lett å få kjøpt, så Marita finner det hun trenger på søppelfyllinga og i gjennbruksbutikker.