Filmskaping består av mange ulike deler og det er mang ulike roller man kan ha på en filmproduksjon. Kostymeansvarlig er en av dem, og på denne filmen er det Lene som står for kostymet. Her har hun både kjøpt, sydd og modifisert klær Rektor Svint skal ha på seg når han går fra skole til skole og stjeler kunnskap. Når kostymet blir kjøpt ser det helt nytt ut og en del av det kostymeansvarlig gjør, er å få klærne til å se brukte og gamle ut. Dette kalles patinering.

Her er Magnus, skuespilleren som skal være den Onde Rektor Svint, som prøver kostymet Lene har laget.