Bamse / Bear

Fiction

We produced our second short film, “Bear” in 2013, with funding from Mid Nordic Film and The Norwegian Film Institute. The crew consisted of talented people from the Trøndelag region. The film was screened at festivals on three continents and was sold to TV in the US and Europe. The film received praise at The Norwegian Film Festival in Grimstad and won the award for best short during Kort på Kinokino in Sandnes.


Vi produserte vår andre kortfilm “Bamse” i 2013, med støtte fra Midtnorsk Filmsenter og Norsk Filminstitutt. I staben var det mange dyktige folk fra Trøndelags-regionen. Filmen har vært vist på festivaler i tre kontinenter og ble solgt til TV i USA og Europa. Filmen fikk hederlig omtale i Grimstad og vant prisen for beste kortfilm under festivalen Kort på Kinokino.

Category Fiction

Producer Petter S. Olsen

Director Bård Ivar Engelsås

Share

Related Projects

Overview