Den Stolte Namdalingen

Commissioned film

“Den stolte Namdalingen” (“The proud Namdaling”) was made for Blå Konferanse, a maritime conference i Norway in November 2016. The film gives a presentation of the big and versatile aquaculture industry and the coast of Namdalen in a humoristic manner. Recordings were done in beautiful Ytre Namdal weather, and the film offers an untraditional glimpse into what’s going on on the coast of Namdalen


“Den stolte Namdalingen” ble laget til Blå Konferanse i november 2016. Filmen prestenterer den store og allsidige havbruksnæringa og namdalskysten på en humoristisk måte. Opptakene ble gjort i flott Ytre Namdalsvær og filmen gir et utradisjonelt innblikk i det som foregår på Namdalskysten.


Category Commissioned film

Client Blå Konferanse

Share

Related Projects

Overview