Hallvard i rommet

TV

Vi har samarbeidet med NRKs Newton siden oppstarten i 2008. I 2014 laget vi denne serien i samarbeid med dem, om ulike fenomener ute i det enorme verdensrommet! Vi har bidratt med idéer, programledelse, lyd og animasjoner.


Hallvard i rommet (“Hallvard in space”) series was co-created with NRKs science show Newton in 2014. It’s about different phenomena in the vastness of space! Our contributions were ideas, hosting, sound and animations.

Category TV

Client NRK

Share

Related Projects

Overview