Holmboeprisen 2017

Commissioned film

The Holmboe Prize is presented annually by The Norwegian Mathematical Council. The prize is awarded to someone who has done an extraordinary effort for the subject, and has an ability and a willingness to teach the subject and create interest and enthusiasm for it, while the pupils’ different needs and circumstances are taken into account. This is a portrait of Holmboe Prize winner in 2017, Hanan Abdelrahman. She has a burning interest in teaching mathematics and for each pupil to succeed with the subject and understand the underlying concepts.


Norsk matematikkråd deler årlig ut Holmboeprisen. Prisen går til noen som har gjort en innsats utover det vanlige for faget og som har en evne og vilje til å formidle faget og skape interesse og begeistring for det, samtidig som elevenes forskjellige behov og forutsetninger blir ivaretatt. Dette er et portrett av Holmboeprisvinner 2017, Hanan Abdelrahman. Hun har et brennende engasjement for matematikkundervisning og for at alle elever skal lykkes i faget. Hun vektlegger sterkt at hver enkelt elev skal mestre og forstå matematikken.

Category Commissioned film

Client #1 The Norwegian Math. Council

Client #2 Dept. of Math. Sciences, NTNU

Share

Related Projects

Overview