Interreg for Dummies

Commissioned film

Interreg helps regional and local governments across Europe to develop and deliver better policy by offering opportunities for regional and local public authorities across Europe to share ideas and experience on public policy in practice. This film tells the story of the Nowegian-Swedish Interreg-cooperation – their focus areas, possibilities and results – through the effective instrument of puppet theatre!


Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Denne filmen forteller om det norsk-svenske Interreg-samarbeidet – satsningsområder, muligheter og resultater – gjennom det effektive virkemidlet dukketeater!

Category Commissioned film

Client Interreg Sverige-Norge

Share

Related Projects

Overview