Jakten på Den gode Energi

Commissioned film

Energisenteret is a science center focusing on renewable energy, situated in Hunderfossen theme park. Jakten på Den Gode Energi (“The Hunt for the Good Energy”) consists of five films explaining four different methods of creating renewable energy and elecromagnetic induction. Here we do what we know best – communicating fantastic science in a fun way!


Energisenteret er et opplevelsessenter om vannkraft og annen fornybar energi, med tilholdssted i Hunderfossen Familiepark. Jakten på Den Gode Energi består av fem filmer som forklarer fire ulike former for fornybar energi, i tillegg til fenomenet elektromagnetisk introduksjon. Her gjør vi noe av det vi kan best – formidling av flott vitenskap på en festlig måte!


Category Commissioned film

Client Energisenteret

Share

Related Projects

Overview