Pikselhjerte

Fiction

A long time in the making, our project Pikselhjerte is finally taking shape in the form an animated short film. Pikselhjerte blends classic animation and old school video game inspired visuals in a unique way, and tells the story of twins Eik and Iris who find a troll in the forest…


Etter lang tid på idéstadiet, er vårt prosjekt Pikselhjerte endelig i produksjon i form av en animert kortfilm. Pikselhjerte blander klassisk animasjon og retrospillinspirert grafikk på en helt unik måte. FIlmen forteller historien om tvillingene Eik og Iris, som finner et troll i skogen…

Category Fiction

Director Hallvard Ulsund

Share

Related Projects

Overview