Spontan Samkjøring

Commercial

This short promo was made for The Norwegian Public Roads Administration’s project “Spontan Samkjøring” (“Spontaneous carpooling”). Their goal is to reduce rush hour traffic by using the capacity of vacant car seats. This movie focuses on what the consequences for this will be for the cars.


Denne promofilmen er produsert for Statens vegvesens prosjekt «Spontan samkjøring». Målet med prosjektet er å redusere rushtrafikken ved å utnytte kapasiteten i ledige bilseter. I denne filmen fokuserer vi på hva konsekvensene av samkjøring kan få for bilene..

Category Commercial

Client Statens vegvesen

Share

Related Projects

Overview