The Girl Project Ada

Commissioned film

Photo: Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering NTNU


Studies in information and communication technology have long been characterized by a predominance of men. According to students, professors and the job market both the study environment and the work environment improve when both genders are represented. Kindergarten have enjoyed working with NTNU’s “The Girl Project Ada”, helping them in their effort to enable more girls to start studying STEM and for more of those who do start to complete their studies.


Studier innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi har lenge vært mannsdominert. Men i følge studenter, professorer og arbeidsmarkedet, blir både studie- og arbeidsmiljøet bedre når begge kjønn er representert. Kindergarten har hatt gleden av å jobbe med NTNU sitt “Jenteprosjektet Ada” og hjelpe dem i deres innsats for å rekruttere flere jenter til STEM og at de som starter fullfører studieløpet.
Category Commissioned film

Client NTNU

Share

Related Projects

Overview